POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie ze strony www.electroride.eu, której administratorem jest Electroride Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności.

Electroride Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie, przy ul. T. Lenartowicza 19  , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677528, NIP 6772419943, REGON 367258458 (zwana dalej Electroride) szanuje prawo użytkowników do prywatności. Electroride  stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Podstawą prawną przetwarzania przez Electroride danych osobowych użytkownika może być:

– udzielona przez niego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która to może być w każdym czasie wycofana. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

– konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Administrator będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych

– realizacja uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), o ile będą one przeważać nad prawami i wolnościami użytkownika.

Dane będą przechowywane w okresie przedawnienia poszczególnych roszczeń.

Electroride przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania.

Electroride może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych, wyłącznie w przypadku wyraźnego udzielenia zgody przez danego użytkownika.

W każdym przypadku przetwarzania przez Electroride  danych osobowych użytkowników, użytkownicy są o tym informowani, a sposób kontaktu w sprawie zmiany danych, usunięcia danych, etc. jest każdorazowo przekazywany użytkownikowi.

Electroride co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Electroride  może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzające stronę. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

COOKIES:

Innym sposobem zbierania przez Electroride informacji o użytkownikach jest stosowanie “cookies” (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.2022.0.1648 tekst jednolity.) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Electroride. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies są ustawiane przy “wejściu” i “wyjściu” ze strony www.electroride.eu , nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

-udoskonalenia strony www.electroride.eu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

–  w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony www.electroride.eu , zarówno przez Electroride , a także partnerów biznesowych Electroride .

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony www.electroride.eu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności strony www.electroride.eu.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików cookie/Domyślne blokowanie plików cookie/Domyślne zezwalanie na pliki cookie/Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki/Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@electroride.eu.

Electroride  jest otwarta na wszelkie sugestie, opinie, zastrzeżenia ze strony użytkownika.

Za pośrednictwem: zarzad@electroride.eu wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości użytkowników związane z funkcjonowaniem strony internetowej www.electroride.eu i przyjmowane będą również ewentualne wnioski, skargi i sugestii odnośnie jej funkcjonowania.